Elementproduksjon

Tveitabru_web_Foto_Anne_Marte_Foer-0021.jpg

Vi kan elementproduksjon

Vi benytter elementproduksjon som del av våre egne leveranser, men tilbyr også elementer for feltutbyggere, byggmestre eller andre.

Elementproduksjon betyr at vi setter sammen vegger i vårt produksjonslokale som transporteres samlet ut til byggeplass. Ett element er normalt en ferdig vegg som kan inkludere beslag, fuktsperrer, isolasjon, vinduer og dører med mere. Elementene settes sammen så langt det er ønskelig fra oppdragsgiver. Til sammenligning bygges råbygg direkte på byggeplass av materialer som ofte må transporteres i flere runder. Vi kan også levere løsninger der råbygg oppføres direkte på byggeplass.

 

Fordeler med elementproduksjon

  • Mindre fukt
  • Elementproduksjon foregår innendørs
  • Kortere tid før vegger og tak er satt opp på byggeplass
  • Kostnadseffektivt
  • Mindre materialforbruk ved mindre kapp
  • Mindre transport av materialer
  • Kortere byggeperiode
  • Mindre opprydding på byggeplass
  • Bedre totaløkonomi
  • Større kontroll over byggeprosessen